UA-133308884-1
Bakgrundsbild

Årsmöteshandlingar 2021

Årsmötet var i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland.
Stämmohandlingar:

Kallelse/Föredragningslista årsstämma 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplan 2022

Revisionsberättelse 2020

Resultat- och balansräkning 2020

Kassarapport 201231

Prognos 2021

Arvode

Valberedningens förslag 2021

Handlingsplan GDPR 2021, reviderad

Dagordning konstituerande styrelsemöte