UA-133308884-1
Bakgrundsbild

Likabehandlingsplan

Antagen av förbundsstyrelsen 2021-09-18. Denna likabehandlingsplan ska vara en grund för ett aktivt arbete för allas lika värde inom Bygdegårdarnas Riksförbund. Likabehandlingsplanen ska återkommande lyftas på utbildningar och seminarier inom organisationen. För att dokumentet ska hållas aktuellt och relevant ska en genomgång och revidering av innehållet genomföras vid varje nytt verksamhetsår.

Likabehandlingsplanen används såväl på förbunds-, distrikts som på föreningsnivå.

Likabehandling, klicka för att läsa