UA-133308884-1
Bakgrundsbild

Miljöcertifiering, Diplom 1

MILJÖCERTIFIERINGSARBETE I ÖSTRA LJUNGBY BYGDEGÅRD PÅBÖRJADES 2016-11-22 och 2018-11-25 kvalificerade vi oss till Miljödiplom 1 och på distriktsstämman 2019 erhöll vi vårt diplom! Vi är så glada och stolta! Ett miljöarbete på bygdegårdarna runt om i Sverige är i full gång. Vårt mål i Östra Ljungby bygdegårdsförening är att vi skall bidra till ett lokalt hållbart miljöarbete genom hushållning av resurser och kretsloppstänkande då miljöfrågorna är en naturlig del vår verksamhet. Upphandling av varor och tjänster, genomförande av verksamhet och avfallshantering skall ske på ur miljösynpunkt bästa sätt. Styrelsens mål är att ha tydlig informera gentemot hyresgästerna så att de lätt kan ta ansvar för sin del av vår miljöpolicy. Målsättningen är att utarbetad miljöpolicy kontinuerligt skall förbättras.