UA-133308884-1
Bakgrundsbild

Dataskyddsförordningen GDPR

GDPR Handlingsplan för bygdegården 2024 (klicka för att läsa)

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en del förändringar för dem som behandlar personuppgifter för att stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Det centrala i lagen handlar om att varje person har rätt till sina egna personuppgifter.

Det innebär att ingen får samla in, lagra eller sprida personuppgifter utan vederbörandes samtycke. Det gäller alltså att se över hur man behandlar personuppgifter för medlemmar och skapa rutiner för att detta sker säkert och med samtycke från respektive medlem. Nedan finns länkar för fakta, råd och tips hur man som förening kan gå till väga.

GDPR, vägledning för föreningar och medlemsorganisationer

Personuppgiftshantering, handlingsplan m m

GDPR på en minut, film från Youtube

Datainspektionens hemsida, GDPR

Östra Ljungby Bygdegårdsförening tillämpar riktlinjer i enlighet med GDPR och i föreningen finns utsedd dataansvarig.

Personuppgifter samlas in i samband med skrivning av hyreskontrakt, vid köp av medlemslott och/eller sponsring. Självklart finns individens personuppgifter endast tillgängliga för styrelsen och upprättade kontrakt sparas under innevarande år samt ytterligare ett kalenderår, därefter makuleras det.

Styrelsens uppgifter på hemsidan har godkänts av var och en.

Utöver ovannämnda handhas inga personuppgifter.

Vid frågor, maila gärna dataansvarig, se kontaktuppgifter i fliken ”Bygdegårdsföreningens styrelse”.