UA-133308884-1
Bakgrundsbild

Styrelsen

Bygdegårdsföreningens styrelse

Ordförande
Försäkringsansvarig
Miljöansvarig
Jim Andersen
Mobil: 070-977 39 01
jim@omtakeri.se

Vice ordförande
Fastighetsansvarig
Mihalj Horvat
Mobil: 070-175 12 82
mihalj_horvat@hotmail.com

Kassör
Anna-Greta Grankvist
Mobil: 073-035 54 65
annagreta.grankvist@gmail.com

Sekreterare
Uthyrningsansvarig
Informations- & dataansvarig
Ungdoms- och kulturfrågor
Gina Widén Horvat
Mobil: 070-175 12 83
gina_widen@hotmail.com

Övriga ledamöter
Richard Johansson
Mobil: 074-245 46 60
rickepumpen@gmail.com

Alexandra Widén

Aktivitetssamordnare
Helene Knutsson
Mobil: 070-882 49 47
hellen_k@live.se

Suppleanter
Fredrik Olsson
073-563 23 61
fredrikolsson89@hotmail.se

Figge Haraldsson

En vakant suppleantpost

HEDERSMEDLEM FR O M 2018
/Byggansvarig
Ronny Finnberg